Voordelen groene daken volgens 1Vandaag

Klik hier voor de voordelen van groene daken volgens 1Vandaag

Gemeentesubsidie Groene Daken 2018 van start

De gemeentelijke subsidie voor groene daken is per heden weer beschikbaar. U kunt uw groendak aanleggen met een gemeentelijke subsidie van 25%. Dit wordt 30% als wij uw aanvraag koppelen met een andere aanvraag (de zogenaamde burenbonus).

Daar bovenop is er subsidie van 25% voor huizen in wijken die ten westen van de N14 liggen (in ieder geval alle huizen in Voorburg).