Met de realisatie van een groen dak op het schoolgebouw van Dalton Voorburg, hoopt de scholengemeenschap meer bewustwording te kweken voor een duurzame en leefbare omgeving. Op maandag 2 oktober om 12.30 uur verrichten hoogheemraad Marcel Houtzager van het Hoogheemraadschap van Delfland en Floor Kist, wethouder duurzaamheid de openingshandeling op het dak van de Dalton Voorburg.

Het groene dak is tot stand gekomen, mede op verzoek van de leerlingen van deze school. Vorig schooljaar hebben tweede klassen van Dalton Voorburg zich een week lang gebogen over de vraag: hoe kunnen wij onze leefwereld duurzamer maken? De leerlingen onderzochten de verschillende aspecten van duurzaamheid. Naar aanleiding hiervan hebben zij de schoolleiding erop geattendeerd dat de daken van de school best ‘groener’ zouden kunnen. De schoolleiding heeft daarop samenwerking gezocht met de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland. Via een subsidie van de gemeente en de stimuleringsregeling van het hoogheemraadschap is vervolgens het groene dak, met een oppervlakte van bijna 1.500 m2 mogelijk gemaakt.

Pluspunten groene daken

Groene daken passen goed in de duurzaamheidsambities van de gemeente en het hoogheemraadschap. Een groen dak bevordert het vasthouden van regenwater, draagt bij aan de biodiversiteit. Een groen dak isoleert bovendien in de winter en koelt in de zomer. Vooral koelte in de zomer is voor leerlingen die leskrijgen op de bovenste verdieping een pluspunt. Dalton Voorburg is de eerste school met een groen dak, maar de gemeente hoopt dat meer scholen een “coole” school willen worden. Deze scholen kunnen subsidie aanvragen via de gemeente of via de stimuleringsregeling klimaatadaptatie van het hoogheemraadschap.

Het groene dak van Dalton Voorburg maakt deel uit van een onderzoek naar innovatieve materialen, die groene daken nog beter geschikt maken voor waterberging. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Groenedaken LeidschendamVoorburg Bij verschillende laagdikten wordt zowel het vasthouden van water als de isolerende werking van het dak onderzocht. De kennis wordt ingezet om Leidschendam-Voorburg nog klimaatbestendiger te maken.

Comments are closed.