Voordelen groene daken volgens 1Vandaag

Klik hier voor de voordelen van groene daken volgens 1Vandaag

ROTTERDAMMERS STEEDS VAKER HET DAK OP

In Rotterdam zijn al heel veel groene daken aangelegd. Rotterdamse daken worden veel gebruikt, zie dit artikel.

Gemeentesubsidie Groene Daken 2018 van start

De gemeentelijke subsidie voor groene daken is per heden weer beschikbaar. U kunt uw groendak aanleggen met een gemeentelijke subsidie van 25%. Dit wordt 30% als wij uw aanvraag koppelen met een andere aanvraag (de zogenaamde burenbonus).

Daar bovenop is er subsidie van 25% voor huizen in wijken die ten westen van de N14 liggen (in ieder geval alle huizen in Voorburg).

Dalton Voorburg eerste “coole” school met klimaatbestendig dak

Met de realisatie van een groen dak op het schoolgebouw van Dalton Voorburg, hoopt de scholengemeenschap meer bewustwording te kweken voor een duurzame en leefbare omgeving. Op maandag 2 oktober om 12.30 uur verrichten hoogheemraad Marcel Houtzager van het Hoogheemraadschap van Delfland en Floor Kist, wethouder duurzaamheid de openingshandeling op het dak van de Dalton Voorburg.

Het groene dak is tot stand gekomen, mede op verzoek van de leerlingen van deze school. Vorig schooljaar hebben tweede klassen van Dalton Voorburg zich een week lang gebogen over de vraag: hoe kunnen wij onze leefwereld duurzamer maken? De leerlingen onderzochten de verschillende aspecten van duurzaamheid. Naar aanleiding hiervan hebben zij de schoolleiding erop geattendeerd dat de daken van de school best ‘groener’ zouden kunnen. De schoolleiding heeft daarop samenwerking gezocht met de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland. Via een subsidie van de gemeente en de stimuleringsregeling van het hoogheemraadschap is vervolgens het groene dak, met een oppervlakte van bijna 1.500 m2 mogelijk gemaakt.

Pluspunten groene daken

Groene daken passen goed in de duurzaamheidsambities van de gemeente en het hoogheemraadschap. Een groen dak bevordert het vasthouden van regenwater, draagt bij aan de biodiversiteit. Een groen dak isoleert bovendien in de winter en koelt in de zomer. Vooral koelte in de zomer is voor leerlingen die leskrijgen op de bovenste verdieping een pluspunt. Dalton Voorburg is de eerste school met een groen dak, maar de gemeente hoopt dat meer scholen een “coole” school willen worden. Deze scholen kunnen subsidie aanvragen via de gemeente of via de stimuleringsregeling klimaatadaptatie van het hoogheemraadschap.

Het groene dak van Dalton Voorburg maakt deel uit van een onderzoek naar innovatieve materialen, die groene daken nog beter geschikt maken voor waterberging. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Groenedaken LeidschendamVoorburg Bij verschillende laagdikten wordt zowel het vasthouden van water als de isolerende werking van het dak onderzocht. De kennis wordt ingezet om Leidschendam-Voorburg nog klimaatbestendiger te maken.

Gemeenten moeten meer investeren in de aanpak van wateroverlast

Zie hier het artikel in Binnenlands Bestuur over de aanpak van wateroverlast.

Kijk hier naar de eerst aangelegde groene daken

Hier staan de foto’s van de eerst aangelegde groene daken in Leidschendam en Voorburg.

Bijensterfte een ramp voor onze voedselvoorziening

40% van de plantenbestuivers zoals bijen en vlinders dreigt uit te sterven. Dat is een ramp, want zonder bestuiving komt de productie van een groot deel van onze voedselvoorziening en de levens van miljoenen mensen in gevaar. Lees het interview in de Volkskrant van 29 februari 2016 met Koos Biesmeijer van Naturalis.

Onderzoeker van TU Wageningen zet alle informatie over groene daken op een rijtje

zie hier de brochure dat zij in opdracht van het Productschap Tuinbouw heeft opgesteld.

Groene daken tegen meeuwenoverlast

In Den Haag is gebleken dat meeuwen niet van groene daken houden. Ze hebben liever een droge en warme plek voor hun nest. Groene daken kan je dus ook inzetten tegen de meeuwenoverlast!

Rotterdam houdt stad koel met bomen en planten

http://www.volkskrant.nl/binnenland/bomen-en-planten-moeten-de-stad-koel-houden~a4092547/